::องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
 Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
Css
 • Css
 • Css

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
16 คน
เมื่อวานนี้
24 คน
เดือนนี้
603 คน
เดือนที่แล้ว
554 คน
ปีนี้
4,857 คน
ปีที่แล้ว
259 คน
 
  ประกาศอบต.บ้านชบ

ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบลตามแผนกำลัง 3 ปี (2564-2566) อบต.บ้านชบ
บันทึก : 14 ตุลาคม 2563 | อ่าน (31)
ประกาศโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนกำลัง 3 ปี (2564-2566) อบต.บ้านชบ
บันทึก : 14 ตุลาคม 2563 | อ่าน (18)
ประกาศใช้แผนกำลัง 3 ปี (2564-2566) อบต.บ้านชบ (1)
บันทึก : 14 ตุลาคม 2563 | อ่าน (37)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ(กองการศึกษาฯ)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (99)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 63
บันทึก : 21 ตุลาคม 2563 | อ่าน (18)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านโพนชาย - บ้านภูมิคดี หมู่ 5
บันทึก : 28 กรกฏาคม 2563 | อ่าน (62)
แผนที่เส้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
บันทึก : 15 ธันวาคม 2562 | อ่าน (123)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองคลัง)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (414)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (134)
 ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) บ้านโพนชาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
บันทึก : 11 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน (13)
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
บันทึก : 22 ตุลาคม 2563 | อ่าน (22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (185)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดิน ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวัดไตรมิตรธรรมารามเชื่อมเขตสำเภา
บันทึก : 27 มีนาคม 2563 | อ่าน (371)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคุ้มระไซร์ - เชื่อมคุ้มทุ่งม
บันทึก : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน (300)
 ผลการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี
[ data_8466_ประกาศบ่อ.pdf ]
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (220)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1528_ภุ.pdf ]
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (198)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหน้าปราสาทยายเหงา หมู่ 9
[ data_3392_ยายเหงา.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (238)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองกันจารย์ หมู่ 9
[ data_8010_ขุดลอก.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (337)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองดาน หมู่ 9
[ data_2982_หนองดาน.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (272)
 ภาพกิจกรรมอบต.บ้านชบ
 

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ
ดูทั้งหมด...
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com