::องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
 Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
Css
 • Css
 • Css

กำลังออนไลน์ 2 คน
วันนี้
5 คน
เมื่อวานนี้
11 คน
เดือนนี้
98 คน
เดือนที่แล้ว
334 คน
ปีนี้
2,740 คน
ปีที่แล้ว
259 คน
 
  ประกาศอบต.บ้านชบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ(กองการศึกษาฯ)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (8)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองคลัง)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (253)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (สำนักปลัด)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (142)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองช่าง)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (148)
  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (สำนักปลัด)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (373)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองคลัง)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (182)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองช่าง)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (147)
ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ(กองการศึกษาฯ)
บันทึก : 14 ธันวาคม 2562 | อ่าน (14)
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีประจำปี
บันทึก : 08 มกราคม 2562 | อ่าน (1)
 ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (42)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดิน ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายวัดไตรมิตรธรรมารามเชื่อมเขตสำเภา
บันทึก : 27 มีนาคม 2563 | อ่าน (91)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยางแบบ Asphaltic Concrete สายคุ้มระไซร์ - เชื่อมคุ้มทุ่งม
บันทึก : 26 มีนาคม 2563 | อ่าน (91)
ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
บันทึก : 19 มีนาคม 2563 | อ่าน (78)
ประกาศยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ปิดผิวลาดยางแบบ Asphalti Concrete สายวัดไตรมิตรธรรมารามเชื่อมเขตสำเภาลูน ม.6
บันทึก : 17 มีนาคม 2563 | อ่าน (96)
 ผลการประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี
[ data_8466_ประกาศบ่อ.pdf ]
บันทึก : 27 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (38)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1528_ภุ.pdf ]
บันทึก : 25 พฤษภาคม 2563 | อ่าน (40)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหน้าปราสาทยายเหงา หมู่ 9
[ data_3392_ยายเหงา.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกหนองกันจารย์ หมู่ 9
[ data_8010_ขุดลอก.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้นหนองดาน หมู่ 9
[ data_2982_หนองดาน.pdf ]
บันทึก : 17 เมษายน 2563 | อ่าน (66)
 ภาพกิจกรรมอบต.บ้านชบ
 

คำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (255.8 KB)
หนังสือมอบอำนาจทะเบียนพาณิชย์ (186.4 KB)

พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหาร ส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของภาครัฐ พ.ศ.2560
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
พระราชบัญญัติป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ และอนุบัญญัติ
ดูทั้งหมด...
 หนังสือพิมพ
 สถานีโทรทัศน
 กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com