Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ประกาศผู้เสนอราคา

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกซอยตาโฮม สาแก้ว-ซอยดาบยะ หมู่ที่ 7  [ 1 ] กองคลัง
02 มีนาคม 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8  [ 5 ] กองคลัง
23 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  [ 5 ] กองคลัง
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสำนักงาน 2 ชั้น) หมู่ที่ 12 ตามรูปแบบ อบต.กำหนด   [ 7 ] กองคลัง
03 มีนาคม 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกนานายชัด ใจชื่น-นานายอ่อน เอิบสุข หมู่ที่ 4  [ 4 ] กองคลัง
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลาสามัคคี  [ 11 ] กองคลัง
04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำสมิง  [ 13 ] กองคลัง
04 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถนนดินลงหินคลุก หนองปละ-หนองดาน หมู่ที่ 5  [ 37 ] กองคลัง
07 มกราคม 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มหนองแต้ ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8  [ 43 ] กองคลัง
07 มกราคม 2564
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมลำห้วยศาลา (นานายเกวียน) ม.3  [ 47 ] กองคลัง
22 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระดับดินเพื่อเตรียมพื้นที่ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนชาย ม.5  [ 38 ] กองคลัง
22 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 8  [ 50 ] กองคลัง
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยประชุมโชค หมู่ 4  [ 47 ] กองคลัง
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไข่มุก หมู่ 4  [ 45 ] กองคลัง
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางพีรยากร-นานายเหลือง ช่วงที่ 2 ม.4  [ 48 ] กองคลัง
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านชบ หมู่1   [ 43 ] กองคลัง
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านไทยสมบูรณ์ ม.2  [ 35 ] กองคลัง
27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน สายด้านหลังประปา-ด้านหลังกองร้อย ตชด. 214 ม. 12  [ 24 ] กองคลัง
07 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายมี จันดาเพ็ง ม.5  [ 25 ] กองคลัง
08 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคุ้มเกาะสุขา ม.1  [ 26 ] กองคลัง
07 ธันวาคม 2563
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
[ 63452227_ประกาศ อบต.บ้านชบ.pdf ]
งบแสดงฐานะการเงิน
[ data_5545_งบแสดงสถานะการเงิน.pdf ]
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีประจำปี
[ data_5958_ป้ายประชาสัมพันธ์.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกซอยตาโฮม สาแก้ว-ซอยดาบยะ หมู่ที่ 7
[ data_3284_ประกาศผู้ชนะ_000035.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาโดมสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี หมู่ที่ 8
[ data_1485_ประกาศผู้ชนะ_000017.pdf ]
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินซอยประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
[ data_85_ประกาศผู้ชนะ_000018.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสำนักงาน 2 ชั้น) หมู่ที่ 12 ตามรูปแบบ อบต.กำหนด
[ data_1917_ประกาศผู้ชนะ_000016.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกนานายชัด ใจชื่น-นานายอ่อน เอิบสุข หมู่ที่ 4
[ data_875_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_000012.pdf ]
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com