Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
มีผู้ติดต่อมาใหม่ [ 1 ] คน
 
ประกาศผู้เสนอราคา

กลุ่มงานเรื่อง [อ่านแล้ว]ผู้บันทึก - วันที่
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางฉวี - นางศรี หมู่ 4  [ 56 ] กองคลัง
10 เมษายน 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายดัด สมัญญา หมู่ 8   [ 59 ] กองคลัง
09 เมษายน 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรัปปรุงถนนดินสายดอนหาด หมู่ 3  [ 74 ] กองคลัง
23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 3  [ 72 ] กองคลัง
23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านศาลาไปหมู่ 2  [ 70 ] กองคลัง
23 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายบุญจิน ศาลางาม - ถนนสาย 24 (โชคชัย-เดชอุดม) หมู่ 10  [ 62 ] กองคลัง
20 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินเตรียมพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโพนชาย หมู่ 5  [ 58 ] กองคลัง
19 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านผู้ใหญ่ - บ้านนายบัว อินทรนุช หมู่ 11  [ 56 ] กองคลัง
18 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายอำนาจศักดิ์ - บ้านนายจิน ดวงดี หมู่ ๕  [ 61 ] กองคลัง
17 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคุ้มหนองแต้ หมู่ ๘  [ 67 ] กองคลัง
11 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน (ซอยโรงสี) หมู่ ๗  [ 63 ] กองคลัง
10 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ ๒  [ 68 ] กองคลัง
09 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยยายวาตาพรม-หนองดาน ช่วงที่ ๒ หมู่ ๕  [ 63 ] กองคลัง
06 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยนานายนุช -หนองดาน หมู่ ๖  [ 71 ] กองคลัง
05 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายโคกแป๊ะ-หนองแกรง หมู่ ๕  [ 70 ] กองคลัง
04 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ทางทิศตะวันออกบ้านไทยสมบูรณ์เชื่อมถนนสาย ๒๔ ม.๒  [ 63 ] กองคลัง
03 มีนาคม 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินหลังตชด.เชื่อม(ถนนสังขะ-บัวเชด) ม.๑๒  [ 76 ] กองคลัง
28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำห้วยกระทิง หมู่ ๑  [ 59 ] กองคลัง
26 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินข้างสระประปาเก่าเชื่อมทางเข้าโรงน้ำ บ้านทุ่งมะออม หมู่ ๑๒  [ 65 ] กองคลัง
25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้เสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี หมู่ ๘  [ 60 ] กองคลัง
21 กุมภาพันธ์ 2563
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและการชำระภาษีประจำปี
[ data_5958_ป้ายประชาสัมพันธ์.pdf ]
ข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ(กองการศึกษาฯ)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองช่าง)
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (กองคลัง)
[ 68122192_ยื่นแบบ เสียภาษี.pdf ]
ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ (สำนักปลัด)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ
[ data_4269_ผด.1.pdf ]
รายงานแผรปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563
[ data_8190_ผด.2.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลาสามัคคี
[ data_8466_ประกาศบ่อ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_8203_รั้ว.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1528_ภุ.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com