Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
   ประเพณีบูชาปราสาทยายเหงาประจำปี2563
 


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : กองการศึกษาฯ
วันที่ : 11 สิงหาคม 2563
ข่าวประกาศล่าสุด

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบประกอบอื่นๆ ปีงบประมาณ 63
[ data_4335_ประกาศงบฐานะการเงินปี63.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายบ้านโพนชาย - บ้านภูมิคดี หมู่ 5
[ data_7860_ประกาศ.pdf ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
[ 63452227_ประกาศ อบต.บ้านชบ.pdf ]
งบแสดงฐานะการเงิน
[ data_5545_งบแสดงสถานะการเงิน.pdf ]
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
[ data_461_ฐานข้อมูลภูมิปัญญา.docx ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกนานายชาติ ตะเคียนจันทร์ ม.6เชื่อมต่อบ้านไทยเดิม ต.สำเภาลูน
[ data_9574_ประกาศผู้ชนะ.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ม.11จุดที่1 ทางทิศเหนือบ้านหนองโพน-นานายเจียน แก้มทอง ช่วงที่3จุดที่2 ซอยบ้านหนองโพน-หนองทิศพรม
[ data_6230_ประกาศผู้ชนะ.pdf ]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) บ้านโพนชาย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
[ data_3225_ประกาศประกวดราคา.pdf ]
ประกาศเเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิด 50 คน (ตอกเสาเข็ม) บ้านโพนชาย ม.5
[ data_1097_แผนจัดซื้อจัดจ้างศพด..pdf ]
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564
[ data_7805_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดขฃจ้างปี 64.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • ผู้บริหารอบต.บ้านชบ โทร: 044-571640
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com