Untitled Document
: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ยินดีต้อนรับ <-->
 
   ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ของตำรวจภูธรภาค 3
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (50.3 KB) ]

ด้วยตำรวจภูธรภาค 3 แจ้งว่า ได้พัฒนาระบบรับแจ้งความเอกสารหายออนไลน์ขึ้น เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ซึ่งไม่ต้องเดินทางไปแจ้งความเอกสารหายที่สถานีตำรวจโดยตรง อันเป็นการลดระยะเวลาและลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางของประชาชน รวมไปถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ในการพัฒนาระบบดังกล่าวได้คำนึงถึงความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ซึ่งได้รับอนุญาตการเชื่อมต่อจากกรมปกครองให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนและยืนยันบุคคลในการใช้บริการ     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 

เอกสารที่แนบมาด้วย
7536_ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งความเอกสารหาย.jpg (50.31 KB)บันทึกโดย : สำนักปลัด
วันที่ : 30 สิงหาคม 2564
ข่าวประกาศล่าสุด

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2566
[ data_3983_ประกาศรับสมัครนักเรียน.pdf ]
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ
[ data_1181_a02092023.pdf ]
รับสมัครเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2565
[ data_2872_ประกาศรับสมัครเด็ก 65.pdf ]
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ร.ด.1)
[ data_221_CCF_000001.pdf ]
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2564
[ data_8468_งบแสดงฐานะการเงิน.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_8535_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7
[ data_3270_ประกาศ.pdf ]
ราคากลาง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9912_รายละเอียด.pdf ]
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสระสมุห์ หมู่ที่ 7
[ data_9071_ประกาศ.pdf ]
ราคากลางโครงการก่อสร้าพนังกั้นน้ำ (แบบตอกเสาเข็ม) หมู่ที่ 1
[ data_9550_รายละเอียด.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในอบต.บ้านชบ สารบัญเว็บไซต์
 • สภาพทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ตราสัญลักษณ์และความหมาย
 • บริการขั้นพื้นฐาน
 • สภาพทางสังคม
 • นายกอบต.บ้านชบ โทร: 081-8784711
 • สำนักงานปลัด โทร: 044-571640
 • ข่าวประกาศอบต.บ้านชบ
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571640 Email: contact@banchop.go.th All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดย Easy-Design Sangkha e-mail : tharakrit@gmail.com